Logo Logo
AgroBio Proti mšicím a sviluškám (INPORO PS) koncentrát 10 ml
AgroBio Proti mšicím a sviluškám (INPORO PS) koncentrát 10 ml
Krátky popis Diskontný produkt AgroBio Proti mšicím a sviluškám (INPORO PS) koncentrát 10 ml od výrobca AgroBio u nás nájdete lacno za 2,08 €
Obvyklá cena
  • 2,08
Výrobca/Značka
AgroBio
EAN 8595660502954
Hodnotenie
Insekticid na přírodní bázi k podpoře zdravotního stavu a proti mšicím, sviluškám, štítenkám a puklicím na zelenině, jabloních, rybízu, maliníku, jahodníku a na okrasných rostinách (vč. pokojových rostlin). Účinná látka: dokusát sodný 3,3 g/l Jak účinkuje? Přípravek na přírodní bázi (na bázi přírodních polysacharidů). Na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí. Pro jaké rostliny a škůdce je registrován? ovocné dřeviny (jabloň) - mšice, svilušky, štítenky, puklice ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice zelenina - mšice, svilušky, štítenky, puklice okrasné rostliny - mšice, svilušky, štítenky, puklice Jak jej použít? aplikace postřikem jabloně - ošetřujte od rašení do růžového poupěte nebo při počátku výskytu škůdců rybíz, maliny, jahodník - ošetřujte v době jen od rašení do fáze vývoje prvních květů zelenina - ošetřujte postřikem ihned po zjištění výskytu prvních škůdců okrasné rostliny - ošetřujte postřikem ihned po zjištění výskytu prvních škůdců postřik v exteriéru provádějte brzy ráno nebo pozdě večer, tj. před nebo po skončení letu včel, nejlépe při nízké vlhkosti vzduchu (bez deště), aby pomocný prostředek na rostlině rychle zaschl možnost aplikace přímo v interiéru (byty, kanceláře, aj. ) bez zápachu aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin / menší ploše Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmětekontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/ obal do zařízení autorizovaného na likvidaci nebezpečného odpadunebo jej odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu.
Výrobca AgroBio
Ďalšie produkty od výrobcu AgroBio
Ďalšie produkty v kategórii Lietajúci hmyz