Logo Logo
AgroBio WUXAL Kalcium 750 ml
AgroBio WUXAL Kalcium 750 ml
Krátky popis Dizajnový produkt AgroBio WUXAL Kalcium 750 ml od výrobca AgroBio u nás nájdete najlacnejšie za 11,16 €
Obvyklá cena
  • 11,16
Výrobca/Značka
AgroBio
Hodnotenie
Speciální vysoce koncentrované minerální hnojivo pro většinu rostlin, zejména pro rostliny s vysokými nároky na vápník. Obsah živin: 10 N (dusík) + 15 Ca (vápník) + 2 Mg (hořčík) + B (bór) + Cu (měď) + Fe (železo) + Mn (mangan) + Mo (molybden) + Zn (zinek) Jak účinkuje? vysoký obsah vápníku (Ca) jen pro postřik na listy a plody (rostlinami je velmi rychle přijímáno a transportováno do míst, kde je ho nejvíce zapotřebí (listy a plody) předchází výživovým poruchám živiny jsou v chelátové vazbě = jsou rostlinami vemi snadno přijímány bez ochranné lhůty (jedná se o hnojivo) Pro jaké rostliny? zelenina (rajčata, paprika, okurky, saláty, květák, endivie, celer, kapusta, aj. ) ovocné dřeviny a rostliny (jabloně, hrušně, třešně) réva vinná okrasné rostliny Jak jej použít? jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na list Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.
Výrobca AgroBio
Ďalšie produkty od výrobcu AgroBio
Ďalšie produkty v kategórii Substráty a hnojivá