Logo Logo
AgroBio Stimulátor zakořeňování 50 ml (INPORO)
AgroBio Stimulátor zakořeňování 50 ml (INPORO)
Krátky popis Dizajnový produkt AgroBio Stimulátor zakořeňování 50 ml (INPORO) od výrobca AgroBio u nás nájdete najlacnejšie za 3,96 €
Obvyklá cena
  • 3,96
Výrobca/Značka
AgroBio
EAN 8595660503166
Hodnotenie
Stimulátor zakořeňování pro bohatý kořenový systém, na přírodní bázi. Obsahuje: soli huminových a fulvo kyselin z leonarditu, mořské řasy Ascophyllum nodosum, stimulační a protistresové látky TRISOL a smáčivé látky (1%). Proč jej použít? podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení stimuluje bohatý kořenový systém huminové látky vyrobené z leonarditu pro ovlivnění energetického metabolismu rostlin extrakt z mořské řasy Ascophyllum nodosum pro zvýšení výkonu fotosyntézy a zvýšení odolnosti vůči stresovýmfaktorům syntetické auxiny pro stimulaci kořenového systému chelatizační činidlo a smáčivé látky pro usnadnění vstupu účinných látek do rostlin a lepší přilnavost k listové ploše snižuje stres rostlin (např. při přesazování) Pro jaké rostliny? zelenina (brambory, česnek, rajčata, aj. ) okrasné rostliny a dřeviny ovocné stromy drobné ovoce (jahody, aj. ) réva vinná trávníky Jak jej použít? před výsevem (máčením semen) před výsadbou (máčením kořenů, sadby stroužků, hlíz, řízků rostlin) zálivkou, postřikem v průběhu vegetace pro regeneraci rostlin, trávníku během vegetaci (po zimě, v době sucha, po jiném poškození rostlin nebo trávníku) Přípravek je možné použít samostatně nebo také v kombinaci s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. Nedoporučujeme použití přípravku současně s herbicidy. Dávkování: 1. Namáčení semen, hlíz, kořenů a řízků rostlin Použijte v dávce 50 ml přípravku na 1 l vody, doba máčení cca 10 minut. Zbytek aplikační kapaliny můžete doředit a aplikovat postřikem (1:3) nebo zálivkou (1:15). 2. Aplikace postřikem (na mladé rostliny nebo při regeneraci rostlin po zimě) Použijte v dávce 25 ml přípravku na 1 l vody, max. 2x za vegetační období (réva – max. 3x, trávníky – max. 5x). 3. Aplikace zálivkou Použijte v dávce 50 ml přípravku na 10 l vody na plochu 100 m2, max. 2x za vegetační období. Pro odstranění stresu rostlin po použití chemických přípravků (především herbicidů) nebo po poškození mrazem nebo kroupami, apod. – aplikujte dle bodů 2) nebo 3). Při použití herbicidů použijte přípravek až po účinku herbicidu na plevele, tj. až min. sedmý den po aplikaci herbicidu. Aplikace v těchto období rostlin: Bezpečnostní opatření: P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501: Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.
Výrobca AgroBio
Ďalšie produkty od výrobcu AgroBio
Ďalšie produkty v kategórii Ostatné