Logo Logo
AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g
AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g
Krátky popis Zľavnený produkt AgroBio PROTI americkemu padli (Discus) 2x2g od výrobca AgroBio u nás nájdete v akcii za 3,96 €
Obvyklá cena
  • 3,96
Výrobca/Značka
AgroBio
Hodnotenie
Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ošetření angreštu proti americkému padlí angreštovému. Účinná látka: kresoxim-methyl 500 g/kg (50 % hmot. ) Jak účinkuje? Účinek přípravku Discus je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spór. V závislosti na škodlivém organismu a termínu aplikace vykazuje protektivní, kurativní a eradikativní účinek. Přípravek je z míst a dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Přípravek je plně selektivní v jakékoli růstové fázi. Pro jaké rostliny? angrešt (Americké padlí) Jak jej použít? postřikem výhradně preventivně jednou před květem a dvakrát po odkvětu angreštu Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Výrobca AgroBio
Ďalšie produkty od výrobcu AgroBio
Ďalšie produkty v kategórii Rastliny