Logo Logo
AgroBio FANTAZIE - NPK mikro - kapalné hnojivo 500 ml
AgroBio FANTAZIE - NPK mikro - kapalné hnojivo 500 ml
Krátky popis Dizajnový produkt AgroBio FANTAZIE - NPK mikro - kapalné hnojivo 500 ml od výrobca AgroBio u nás nájdete v akcii za 4,36 €
Obvyklá cena
  • 4,36
Výrobca/Značka
AgroBio
Hodnotenie
Univerzální komplexní kapalné hnojivo s obsahem základních a stopových živin, růstového stimulátoru a vitamínu B1 pro zeleninu, ovoce nebo okrasné rostliny. Obsah živin: NPK (12-10-11) + mikroprvky + stimulátor + vitamín B1 Jak účinkuje? pro růst, kvetení a pro úrodu rostlin vitamín B1 = podporuje zakořeňování a rozvoj kořenového systému rostlin NKP a mikroprvky zlepšují kondici rostlin (při příznacích zasychání listů, při pozastaveném/zabržděném vzrůstu, při malé tvorbě květů nebo plodů, při půdě chudé na živiny) proti fyziologickým poruchám - srdéčkové hnilogy, chlorózy, dutost a hniloby košťálů pro pravidelnou výživu rostlin posiluje dobrou kondici a zdraví rostlin Pro jaké rostliny? pro okrasné rostliny a dřeviny zeleninu ovocné stromy a keře Jak jej použít? jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na listy s výživou již začít na jaře, a to v době, kdy jsou listy rozvinuté aplikaci hnojiva je dobré opakovat v 10–14 denních intervalech za celou vegetaci doporučuje provést alespoň 4–6 aplikací hnojiva optimální teplota pro příjem živin rostlinami je 20-21˚C poslední aplikaci provádíme 2-3 týdny před sklizní úrody hnojivo je možné aplikovat rovněž formou zálivky, především u zahrádkařsky pěstovaných rostlin, pokojových rostlin nebo balkónových rostlin (aplikuje v 2–3 týdenních intervalech) Bezpečnostní pokyny: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Výrobca AgroBio
Ďalšie produkty od výrobcu AgroBio
Ďalšie produkty v kategórii Substráty a hnojivá