Dům-Zahrada-Shop.cz - výhodný nákup pro dům, byt a zahradu

Obchodné podmienky

Objednávka - kupní smlouva

Doprava zboží na Slovensko - čtěte zde...

Řádně vyplněná objednávka uskutečněná kupujícím prostřednictvím tohoto internetového obchodu je zároveň návrhem kupní smlouvy. Cena je stanovena na webové stránce a je tedy veřejně přístupná, považuje se za součást kupní smlouvy. Po odeslání objednávky elektronickým způsobem, je zpětně kupujícímu zasláno vyčíslení celkové částky k úhradě. Okamžikem převzetí zásilky kupujícím, nabývá kupní smlouva účinku. Zboží je obvykle dodáno do 10 dní od obdržení objednávky. Pokud se stane, že se některý výrobek zrovna doprodal, nebo není momentálně skladem u výrobce,  bude kupující informován o  náhradním termínu dodání. Od kupní smlouvy kupující může odstoupit do 7 kalendářních dnů začátku platnosti kupní smlouvy. Za důvod odstoupení se uznává porušení smlouvy prodávajím, pokud poruší parametry smlouvy týkajících se ceny, předražení dopravních nákladů dodávky a nedodržení technických parametrů objednaného výrobku, nebo výrobní vady výrobku. 

Náklady na přepravu se objeví vyčíslené v „nákupním košíku“ještě před odesláním objednávky.

Při objednávce více kusů zboží účtujeme dopravné pouze za jeden - nejtěžší kus !

Zákazník odesláním objednávky zároveň potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. Prodávající může od smlouvy odstoupit pokud není schopen z objektivních důvodů uskutečnit plnění a nedohodne-li se s kupujícím jinak.

Pokud kupující požaduje odstoupení od smlouvy z jiných důvodů než bylo uvedeno výše je povinnen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé odstoupením od smlouvy. A to zejména náklady za balné, poštovné a náklady vzniklé při individuální zakázce, kdy se zboží objednává na „zakázku“. Podmínkou vrácení zboží je, že zboží bude vráceno nepoužité, v originálním balení s originálním příslušenstvím, nepoškozeno.

Reklamace a servis

Na veškeré zboží se vztahuje standartní záruka 24 měsíců. Jako záruční vady jsou uznávány vady vzniklé vadnou montáží nebo použitím vadných dílů při výrobě. Součástí každé dodávky je „návod k obsluze“ v českém jazyce. Záruční vady odstraníme v zákoně stanovené době 30 dní, buď opravou nebo výměnou výrobku za nový. Záruka se prodlužuje o čas, po který byl výrobek v opravě. (za vadu se nepovažuje normální běžné opotřebení, např. opotřebené uhlíky)

Prodávající nenese zodpovědnost za vady vzniklé přepravou, vady způsobené vyšší mocí (přírodní katastrofy), za vady vzniklé nesprávným zacházením, porušením pokynů v návodu k obsluze a vady vzniklé použitím výrobku k jiným účelům než pro jaké je určen. Záruka se neuznává při neoprávněném a neodborném zásahu do výrobku. Záruka se nevztahuje též na běžné opotřebení výrobku. (např. opotřebované uhlíky) K reklamaci je nutné přiložit originál záručního listu a doklad nebo kopii dokladu o koupi. Pokud je dodané zboží poškozeno dopravou, je třeba toto reklamovat nejpozději do 3 dní od dodání u přepravní služby! Pokud bylo zboží dodáno poškozené dopravou PPL neprodleně to reklamujte u této firmy, nejlépe e-mailem. Takový je postup dle reklamačního řádu PPL. Kontakty jsou na www.ppl.cz  Pozdější reklamace Vám nemusí být vyřízena.

Zboží předkládané k reklamaci musí být v čistém stavu a řádně zabaleno, aby nebylo poškozeno dopravou, nejlépe v originálním balení. Při neoprávněné reklamaci má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu náklady vzniklé posouzením výrobku. Náklady na odeslání zboží k reklamaci nese kupující, náklady na odeslání opraveného zboží ke kupujícímu nese prodávající.

Ostatní

Zboží dodáváme prostřednictvím přepravní služby PPL, způsob úhrady dobírkou, pokud není dohodnuto jinak. Komunikace probíhá většinou elektronickou formou nebo telefonicky, čísla telefonů jsou uvedeny na webových stránkách. Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data žádným třetím osobám a zaručuje nezneužitelnost dat. I Vámi zadané heslo není provozovateli přístupné a dobře si jej zapište. Ztráta hesla znamená nutnost obnovy hesla postupem uvedeným např. zde.


V našej ponuke nájdete zariadenie pre dielne, domáce potreby, elektro, kancelárské zariadenie, a dialšie.

Po prezrení nážho katalógu si vyberte jednu z hlavných kotegórií produktov v hornej časti stránky, alebo môžte použiť vyhľadávací formulár nad týmto textom, kam môžte zadať typ, kód alebo označenie tovaru ( napr. "kompresor", "zváračka" atd.).

Tovar môžte zakúpiť v našom e-shope. Registrácia nie je k nákupu povinná, ponúká však niektoré výhody.